ประธาน บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด 

รองประธานบริษัท  ฟรีดอม ดีเวลลอพเมนท์ จำกัด  

รองประธานบริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด 

ประธานบริษัท  ฟรีดอม ดีเวลลอพเมนท์ จำกัด  

ผู้บริหารการนำเข้าสินค้า

สาขากว่างโจ ประเทศจีน