แจ้งยอดการชำระ 
แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะสะดวกและทางเราจะได้รับแจ้งเร็วที่สุด หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว สินค้าจะออกจากทางเราภายใน 1-2 วัน (ตัดรอบโอน 17.00 น.) กรุณาเก็บ slip การโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า

ตรวจสอบเลขพัสดุ