ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

        บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

1.     สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ / ได้รับสินค้าผิด  สินค้าต้องไม่ถูกใช้งานต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์

2.     สินค้าชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า สาเหตุต้องมาจากตัวสินค้าเองที่เกิดผิดพลาดจากการผลิต หรือเกิดจากการขนส่งเท่านั้น

3.     สินค้าที่เกิดความผิดพลาดจากตัวสินค้าเองในการใช้งานไม่เกิน 7 วัน

4.     การเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

5.     การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

6.     บริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน

       กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า

1. กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้ง void เงินคืนให้แก่ลูกค้า หากเลยระยะเวลาการ void คืน บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด

2. กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์, ตู้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์บริการชำระเงิน บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02-738-4355 , 02-738-4366 หรือทางอีเมล : kyusen.official@gmail.com  ในทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

3. จัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

ส่งมาที่ บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 69/64-65 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

4. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ภายใน 3 วันทำการ ในกรณีคืนสินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ หรือ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด